Om oss


Tangenten är Lokal Hyresgästförening och tillhör Hyresgästföreningen Frölunda. Det geografiska området omfattar delar av Västra Järnbrott – (Norra Dragspelsgatan och Pianogatan 2-16).

Regelverk

  • Årsmötet är den högsta beslutande organ i den Lokala Hyresgästföreningen Tangenten.
  • Årsmötets uppgifter innefattar att välja styrelse, välja
  • ledamöter till styrelse samt att välja ledamöter till
  • förhandlingsdelegationer.
  • Styrelsen leder föreningsverksamheten samt verkställer de av årsmötet fattade beslut.
  • Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi och verksamhetsplanering.

Styrelsen ansvarar även för tillsyn av gårdsföreningars verksamhet och ekonomi samt för tillsyn över all verksamhet som bedrivs i lokal föreningens regi.